Szczególy oraz warunki uczestnictwa na stronie  Premium Sport Academy

AB_logo

Informacje dodatkowe

  • Czas trwania: 8 godzin
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
  • oraz certyfikat ukończenia kursu

Program szkolenia

1Pojęcie wydolności fizycznej.

2. Wydolność beztlenowa (anaerobowa): energetyka wysiłków krótkotrwałych.

3. Wydolność tlenowa (aerobowa): energetyka wysiłków długotrwałych.

4. Klasyfikacja włokien mieśniowych

5. Metody treningowe w kształtowaniu zdolności motorycznych: powtórzeniowa,interwałowa, ciągła i inne.

6. Zmiany adaptacyjne w wysiłkach beztlenowych

7. Zmiany adaptacyjne w wysiłkach tlenowych

8. Diagnostyka wydolnośći fizycznej – próby laboratoryjne i terenowe

9. Fizjologiczne podstawy treningu siły i mocy mięśniowej – wybór ćwiczeń, dobór obciążeń, liczba powtórzeń, ilość serii

10. Periodyzacja treningowa

Miejsce i termin szkolenia

23 czerwca (sobota),
godz. 10:00 — 18:00,
Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul.Racławicka 15/19
wejście nr 105
I piętro
budynek Budopol