PROGRAM SZKOLENIA

CENA: 399 zł

DATA: 9.06.2019

Część teoretyczna (HOTEL BACERO, ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław)

9:00 – 10:15:   Znaczenie i rola przygotowania fizycznego – moc i siła mięśniowa (Dr A. Batra)

10:15 – 10:30: Dyskusja/przerwa kawowa

10:30 – 11:30: Przygotowanie kondycyjne i periodyzacja obciążeń treningowych (Dr A.Batra)

11:30 – 11:45: Dyskusja/przerwa kawowa

11:45 – 12:45: Badania wydolnościowe metodą SET – prosty sposób kontroli zawodnika
(Dr B. Ochmann)

13:00  – 14:00: Suplementacja w sportach walki – co, kiedy, dlaczego i ile?  (K.Klekot)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

15:30 – 19:30  Część praktyczna: Diagnostyka i monitoring zawodnika (N11 Studio Treningów Personalnych, ul. Nektarowa 11b, Wrocław)

1) Zastosowanie testu midthigh – pull w ocenie zdolności siłowych

2) Dynamic strength index i jego rola w doborze metod i środków treningowych

3) Test countermovment jump i squat jump – czy wiesz jak interpretować wyniki?

4) Test siły reaktywnej (RSI) – ocena zdolnośći plyometrycznej

5) Test mocy kończyn górnych

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: formularz_zgloszeniowy MMA