Przygotowanie motoryczne w sportach walki

By 18 lipca 202223 września, 2022Szkolenia

Data: 01-02.10.2022
Miejsce: Wrocław

Cena: 1200 zł/osoba

Program szkolenia

Dzień 1

TEORIA (Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35)

8:30 – 9:00: Rejestracja uczestników szkolenia
9:00 – 10:30: Dr Batra A: Metody treningowe w rozwoju wydolności fizycznej

 • Profil fizjologiczny zawodnika sportów walki
 • Szybkość ciosu i kopnięcia – energetyka wysiłków krótkotrwałych
 • Odporność na zmęczenie w walce sportowej – wytrzymałość szybkościowa
 • Wypoczynek między rundami – wydolność tlenowa
 • Metody kształtowania wydolności beztlenowej
 • Metody kształtowania wydolności tlenowej

10:30 – 10:45: Przerwa kawowa/Dyskusja

10:45 – 12:15: Dr Klekot K: Strategie redukcji masy ciała w sportach walki

 • Metody redukcji masy ciała w sportach walki
 • Fizjologia szybkiej utraty masy ciała
 • Wpływ szybkiej utraty masy ciała na zdolność wysiłkową i zdrowie
 • Strategie szybkiego odzyskiwania utraconej wagi przed zawodami
 • Praktyczny schemat postępowania w robieniu wagi

PRAKTYKA* (KO GYM 69, ul. Kozanowska 69, Wrocław) OSOBOM BEZ TRANSPORTU ZAPEWNIAMY DOJAZD NA SALĘ

14:45 – 17:00 Dr Batra A: Rozwój systemów energetycznych

 • Trening szybkości – kontrola optymalnej przerwy wypoczynkowej
 • Trening odporności na zmęczenie – dobór optymalnej liczby powtórzeń
 • Trening mocy tlenowej – kontrola intensywności wysiłku

17:30 – 19:30: Zając E: Stabilizacja i mobilność w treningu fightera

Dzień 2

TEORIA (Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35)

9:00 – 10:30: Dr Batra A: Siła i moc mięśniowa w sportach walki

 • Znaczenie siły i mocy u zawodników sportów walki
 • Mechanizm rozwoju siły i mocy mięśniowej
 • Dobór zmiennych treningowych
 • Ćwiczenia rozwijające moc i siłę mięśniową

10:30 – 10:45: Przerwa kawowa/Dyskusja

10:45 – 12:15: Dr Batra A: Periodyzacja i monitoring obciążeń treningowych

 • Planowanie treningu siłowego
 • Połączenie treningu siłowego z treningiem kondycyjnym
 • Kontrola efektów treningowych – testy laboratoryjne i terenowe

PRAKTYKA (KO GYM 69, ul. Kozanowska 69, Wrocław, Wrocław) OSOBOM BEZ TRANSPORTU ZAPEWNIAMY DOJAZD NA SALĘ

15:00 – 17:30 Dr Batra A: Specjalne ćwiczenia siłowe i plyometryczne

 • Testy siły i mocy mięśniowej bez wykorzystania zaawansowanego sprzętu (low budget)
 • Ćwiczenia poprawiające eksplozywność i siłę kopnięcia
 • Ćwiczenia poprawiające eksplozywność i siłę ciosu

*Uczestnicy proszeni są o zabranie stroju sportowego, rękawic bokserskich i ochraniaczy kończyn dolnych.

Uwaga: Szkolenie dedykowane jest dla zawodników i trenerów specjalizujących się w uderzanych sportach walki (np. Kickboxing, K1, Muay -Thai, Taekwondo, Karate)