Badania wydolnościowe

Badania wydolności tlenowej (VO2max)

Badania mogą być realizowane metodą tradycyjną lub metodą SET w formie biegu lub jazdy na cyklometrze.

1. Badania metodą tradycyjną

Badania odbywają się za pomocą analizatorów przenośnych K5 i K4b2 firmy Cosmed, które stanowią złoty standard oceny krążeniowo-oddechowej w świecie diagnostyki sportowej.

Na podstawie analizy badań ergospirometrycznych obliczane są mi.in:

• VO2max (maksymalny pobór tlenu)
• Wentylacja minutowa płuc
• Próg tlenowy
• Próg beztlenowy
• Częstość skurczów serca w celu redukcji tkanki tłuszczowej
• Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca

2. Badania metodą SET

Zaletą tych badań jest niższa cena w stosunku do badań tradycyjnych oraz możliwość przeprowadzenia ich w dowolnych warunkach (np. podczas zgrupowań sportowych za granicą lub na wysokości).

Na podstawie danych tylko z pulsometru (częstość skurczów serca i prędkość) algorytm sztucznej inteligencji oblicza z wysoką precyzją parametry takie jak w teście metodą tradycyjną.

Badania wydolności beztlenowej

Badania beztlenowe – biegowe z zastosowaniem radaru sportowego (Stalker ATS II) lub za pomocą cykloergometru (Monark LC6 Novo), który umożliwia przeprowadznenie najpopularniejszego testu na świecie: test Wingate. Istnieje również możliwość oceny zdolności do powtarzania wysiłków krótkotrwałych o dużej intensywności z równoczesnym pomiarem stężenia mleczanu. Wyniki wykorzystywane są do ustalenia stref pracy w zakresie mocy i pojemności fosfagenowej oraz glikolitycznej, a także do oceny tolerancj organizmu na duże zaburzenia metaboliczne.

Badania siły i mocy mięśniowej

1. Testy mocy mięśniowej – Countermovement i squat jump

Wykorzystanie platform dynamometrycznych pozwala na ocenę siły, mocy i prędkości ruchu w fazie ekcentrycznej i koncentrycznej. Jest to szybka i bezpieczna metoda oceny zdolności siłowo – szybkościowych badanego. Ponadto, w testach skocznościowych pozwala na ocenę strategii ruchu (np. głębokość zamachu, czas trwania fazy koncentrycznej), która jest wrażliwszą metodą oceny zmęczenia i zmian na poziomie nerwowo – mięśniowym niż tylko analiza zmian wysokości skoku. Dodatkowo możliwa jest ocena asymetrii w poziomie siły pomiędzy prawą i lewą kończyną jako ocena ryzyka kontuzji/urazu.

2. Test siły maksymalnej

Możliwość szybkiej oceny siły maksymalnej bez sprawdzania 1RM powoduje, iż test ten cieszy się ogromną popularnością wśród młodszych jak i starszych zawodników. Dodatkową zaletą, testu jest ocena RFD (rate of force developement) czyli szybkości rozwoju siły. Dla dyscyplin takich jak lekkoatletyka, gry zespołowe czy sporty walki parametr ten ma kluczowe znaczenie. Badania wskazują, iż poprawa RFD przyczynia się do wzrostu szybkości lokomocyjnej, efektywniejszej zmiany kierunku biegu i zdolności do generowania większej mocy mięśniowej.

Analiza składu ciała

Ultrasonograficzne badanie analizatorem Bodymetrix obejmuje ocenę poziomu:

  • Tkanki tłuszczowej
  • Beztłuszczowej masy mięśniowej
  • Zawartości wody w organizmie
  • Wydatku energetycznego

Kontakt

Chcesz zadać mi pytanie lub masz wątpliwości? Skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie.

Napisz lub zadzwoń

Kontakt